Harcerze

Buď připraven k činu junáckému ! Skauti byli jedni z našich prvních zákazníků již od roku 1990, pro které jsme zpracovali veškerý program nášivek, šátků a vlajek. Pro skautské oddíly léta vyrábíme vyšívané prapory a stuhy, které Vám zdarma pomůžeme i navrhnout, dle skautských vexilologických pravidel.

Skauting se do českých zemí a na Slovensko rozšířil v roce 1911 zásluhou prof. A B. Svojsíka, který se inspiroval za svého pobytu ve Velké Británii mládežnickým hnutím, které založil v Anglii roku 1907 gen. Robert Baden - Powell.
Náš skauting byl vedle britského vzoru významně ovlivněn i hnutím Woodcraft z USA, které založili Ernest Thompson Seton a Dan Beard.

V Čechách působí několik skautských orkanizací z nichž největší jsou Junák - svaz skautů a skautek ČR a svaz skautů a skautek České Republiky.
Hlavní náplň skatingu je celkový rozvoj osobnosti mladého člověka. Má výrazné filantropické, humanistické a kosmopolitní rysy. Svých výchovných záměrů se snaží dosáhnout tzv. skautskou metodou, která má sedm částí.

  1. aktívní pobyt v přírodě (turistika, táboření, ochrana přírody),
  2. fungování malých týmů (družinový systém),
  3. praxe, aktivity a hry místo teorie (učení prací a hrou),
  4. přítomnost stabilních hodnot (slib a zákon),
  5. inspirující a atraktivní návody a náměty pro činnost (symbolika),
  6. různé výzvy, zkoušky a cíle pro osobnostní růst,
  7. prátelská pomoc dospělého.

Skauting využívá smysl mladých lidí pro romantiku a přátelství. Vychovává je i v různé praktické zručnosti, k pevé vůli, důvěryhodnosti a čestnosti, týmové práci, vůdcovské zručnosti, zodpovědnosti za sebe a okolí a osobní iniciativě.
V současnosti má víc jak 36 miliónů členů ve všech zemích světa, kromě šesti totalitních států.

Sám majitel Zdeněk Velebný - Bubák vstoupil do skautského hnutí v roce 1968 po vzoru svého otce, který skautské mládí prožil v junáckém oddíle v Orli u Slatiňan.
Zdeněk Velebný - Bubák je členem 12. skautského zboru - SCARABEUS v Žilině, pokračovatele druhého zboru skautov Žilina, který vedl legendární skautský vedoucí Janko Popluhár - Tiger.
Dalším pokračovatelem skautské tradice je nejmladší syn Josef Velebný, který skautuje, jako vlče v 1. oddíle skautů Ústí nad Orlicí.

cz pl de en ru

Pieczęć jakości

(+420) 603 531 589