Usługi heraldyczne

Potrzebne jest Państwu opracowanie symboli miasta lub gminy? Zaufajcie firmie z długą historią działalności. Oferujemy Państwu projekt heraldyczny nowego symbolu i flagi, jednocześnie dotrzymując tradycyjne przepisy heraldyczne. Zadbamy o jakość wykonanej pracy, świadczy o tym fakt, że jesteśmy czołowym producentem w Republice Czeskiej.

Usługi heraldyczne Herald Zdeněk Velebný

Biuro heraldyczne

Od 1992 roku do naszych usług należy biuro heraldyczne, które prowadzi zasłużony heraldyk i artysta Zdeněk Velebný. Jest autorem ponad 150 herbów miast, gmin i herbów rodzinnych.


Dla gminy, miasta i rodzina heraldyka Herold Zdeněk Velebný

Kiedy skorzystać z usług biura heraldycznego?

Jeśli nie jesteście Państwo zadowoleni z aktualnego opracowania Państwa herbu, wykonamy dla Państwa nowe. Może pojawić się wątpliwość, iż nowy wygląd herbu narusza reguły heraldyki. Otóż wręcz przeciwnie. Dla heraldyki ważniejszym elementem jest opis (blason) niż wierne wykonanie artystyczne.

Do pracy heraldyka należy studium materiałów archiwalnych. Następnie opracowanie opisu heraldycznego herbu. Pomocą służą również nauki pomocnicze.* Na koniec powstaje projekt graficzny herbu. Z ogromu uzyskanych materiałów tworzy się jeden dokument, który służy do dalszego wykorzystania.

Usługi świadczone przez biuro heraldyczne obejmują wszystkie czynności związane z zaprojektowaniem, wykonaniem i zarejestrowaniem herbu rodowego, herbu gminy lub miasta. Oferujemy również komputerowe opracowanie herbu i sztandaru.

Kolejną ciekawą usługą, jaką oferujemy, jest  produkcja pieczęci, stempli i matryc do tłoczenia.

Co oznaczają poszczególne terminy?

  1. heraldyka to nauka o herbach
  2. weskylologia to nauka o flagach
  3. sfragistyka to nauka o pieczęciach

Załączone pliki

  • [pdf, 677 kB]

cz pl de en ru

Pieczęć jakości

(+420) 603 531 589